• Shri Naresh Janardan Raut
 • Shri Sharad Ghate
 • Rashmi Yadav
 • Priyanka Sawant
 • Shri Suresh Dol
 • Leena Devdhare
 • Dr. Vijay Dhavale
 • Arundhati Thatte
 • Shri Bhimashankar Katare
 • Kalpana saroj
 • Shri Sharad Ghate
 • Jayashari Yadav
 • Savita Gokhale
 • Shri Nakul Churi
 • Shri Nitin Rangankar
 • Shri Rajanikumar Pandya
 • Shri Dilip Deshpande
 • Shri Chandrashekhar Thakur
 • Shri Dadasaheb Parulkar
 • Shri Manohar Pednekar
 • Shri Ramakant Yadav
 • Shri Bhaskarrao Vispute
 • Shri Mahesh Borkar
 • Shri Aswinbhai Sawant
 • Shri Jayant Yadav
 • Shri Kesaribhau patil
 • Shri Sharad Ghate
 • Dr. Ramdas Gujrathi
 • Supriya Kelkar
 • Shri Maruti Pawar
 • Shri Mohan Mhapalkar
 • Shri Vankatesh Bendre
 • Shri D.P Mhaiskar
 • Shri Vinay Kshirsagar
 • Shri Anant Madhukar Karmarkar
 • Shri Suresh Dol